Box.Net Android tặng miễn phí 50Gb lưu trữ- đăng ký ngay kẻo lỡ

Box- dịch vụ lưu trữ đám mây nổi tiếng vừa có một quyết định rất sốc: tặng miễn phí 50GB lưu trữ miễn phí cho bất kỳ tài khoản nào log in trong vòng 1 tháng kể từ 9h00 ngày 23 tháng 2. Đây là con số rất lớn với đa số nhu cầu sử dụng. Bạn có thể reg nick mới để hưởng chương trình khuyến mại. Mình đã reg thử 3 nick và đều thành công, hiện nay box chưa có hạn chế nào về IP cũng như location cho việc đăng ký này cả.

By diendankts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s