Khắc phục lỗi ios5.0.1 jailbreak xong vào cydia bị crash

Tức là sau khi untethered jb cho iphone xong,bạn kết nối iphone với máy tính.Sau đó mở các chương trình quản lý file chuyên dụng cho idevice(như itools,ifunbox hoặc 91 PC suite : mấy cái này có thể down trên mạng;ở đây mình hướng dẫn dùng itools).

B1: mở itools,sau đó đi đến thẻ filesystem ở cột trái.
B2: chọn filesystem(jailbreaked)
B3: trong danh sách hiện ra ở bên phải,bạn đi tới thư mục keyboard theo đường dẫn /private/var/mobile/library
B4: click chuột phải vào thư mục keyboard,chọn copy to local,chọn desktop rồi ok
B5: quay lại filesystem(jailbreaked)
B6: trong danh sách hiện ra ở bên phải,bạn đi tới thư mục keyboard theo đường dẫn /private/var/root/library
B7: kéo thư mục keyboard vừa lưu ngoài desktop vào.
B8: khởi động lại iphone.ok!
Chúc thành công!

By diendankts Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s